За нас
Видеонаблюдение
Интернет
Планови прекъсвания на електрозахранването
публикувани на сайта на Електроразпределение Север АД

  • В периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
    с. Добрина, с. Манастир, КТП Горско Стопанство Провадия – Вилна зона. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.