За нас
Видеонаблюдение
Интернет
Планови прекъсвания на електрозахранването
публикувани на сайта на Електроразпределение Север АД

 • На 11.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
  с. Кривня, с. Равна, с. Неново.

 • На 12.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
  с. Поляците, с. Лопушна, с. Медовец, с. Партизани, с. Камен дял, с. Арковна.

 • На 12.07.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
  с. Тутраканци, с. Бозвелийско, гр. Провадия – ул. “Стефан Шиков“, ул. “Христо Илиев Коев“, ул. “Теменуга“.

 • В периода 18.07.2018 г. - 19.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
  с. Манастир, с. Добрина и вилна зона гр. Провадия - абонатите, електрозахранени от КТП Горско стопанство Провадия.