За нас
Видеонаблюдение
Интернет
Оптичен Интернет
Интернет достъп чрез най-съвременните технологии в предоставянето на оптична свързаност FTTH, която гарантира постоянна и стабилна връзка при максимална скорост в мрежата.
• Високоскоростен оптичен интернет достъп без ограничение на трафика.
• Гигабитова скорост за пренос на данни.
• 100% гарантирана защита от мълнии и гръмотевични бури.
• Гъвкавост в абонаментните планове.
Безжичен Интернет
Безжичният Интернет достъп е услуга, базирана на Wi-Fi мрежовата технология. Услугата се реализира по безжичен (wireless) път, което осигурява удобство и мобилност.
• Възможност за изграждане на високоскоростна връзка в отдалечени селища и райони.
• Предоставяне на необходимото оборудване за включване.
• Предплатени карти за достъп до Интернет.
• Wi-Fi зони.
Локални мрежи
Локалната мрежа позволява използването на централизирана система за информация, което улеснява комуникацията и повишава ефективността.
• Проектиране и изграждане на цялостни решения за бизнеса и дома.
• Доставка и монтаж на необходимото мрежово оборудване.
• Администриране и поддръжка на изградените мрежи.
• Окабеляване на офиси и сгради.